ติดฟิล์มมาใหม่แล้ว...แต่ทำไมช่างถึงแจ้งว่าห้ามเลื่อนกระจกขึ้นลงเป็นเวลา 7 วัน เพราะอะไรวันนี้ A1 Auto มีคำตอบ

ที่ช่างฟิล์มแนะนำว่าห้ามเลื่อนกระจกขึ้นลงก็เพราะว่าฟิล์มกรองแสงหลังจากติดแล้วนั้นกาวนั้นยังไม่แห้งสนิทเท่าที่ควร เพราะการติดตั้งนั้นใช้น้ำยาและน้ำช่วยในการติดตั้ง โดยกาวที่อยู่บนฟิล์มนั้นหลังจากการติดตั้งกาวยังยึดติดกับกระจกไม่ดี ต้องรอให้น้ำและน้ำยาระเหยออกไปก่อนกาวนั้นถึงจะยึดติดได้ดี สังเกตุจากการที่เราจะเห็นว่าบนกระจกนั้นมีอากาศอยู่ข้างในนั่นเอง เพราะเหตุนี้ถ้าหากเราเลื่อนกระจกลงฟิล์มก็อาจจะเลื่อนได้ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าห้ามเลื่อนกระจกหลังติดตั้งฟิล์ม

All Right reserved.2016 A1 Auto