จริงหรือไม่ ? อาคารที่ติดกระจกตัดแสง ไม่ต้องติดฟิล์มกรองแสง

กระจกตัดแสง ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า ‘Tinted Glass’ หรือ ‘Heat-Absorbing Glass’ จริงๆแล้วกระจกสีเหล่านี้ ก็จะมีส่วนประกอบเหมือนกระจกใสนี่แหละครับ แต่เค้าจะเพิ่มอ็อกไซด์ของโลหะชนิดต่างๆเข้าไปในน้ำกระจกในระหว่างขั้นตอนการหลอมกระจกโฟลต ซึ่งโลหะเหล่านี้จะเป็นตัวที่ทำให้สีในเนื้อกระจกเข้มขึ้น 
และสามารถปรับส่วนประกอบของโลหะรวมถึงปริมาณที่ผสมเข้าไป เพื่อให้ได้เฉดสีและความเข้มของกระจกตามที่ต้องการ ซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยในการกรองแสงที่จะเข้ามาเท่านั้น แต่ไม่สามารถลดความร้อนได้ ซึ่งแตกต่างจากฟิล์มกรองแสงที่จะช่วยกรองแสงที่เข้ามาแล้วยังช่วยลดความร้อนที่เข้ามาภายในอาคาร 
กระจกตัดแสงมีโอกาสแตกเองได้เพราะกระจกนั้นจะอมความร้อนไว้ที่กระจกหรือที่ฝรั่งเรียกกระจกตัดแสงว่า Heat-Absorbing Glass หากแปลตรงตัวก็คือ ‘กระจกอมความร้อน’ นั่นเอง ซึ่งกระจกเหล่านี้ช่วยลดความร้อนที่ผ่านกระจกเข้ามาได้ด้วยการอมความร้อนไว้ที่กระจก แต่เมื่ออมความร้อนถึงระดับหนึ่ง
ก็จะมีการคลายความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารเช่นกัน ซึ่งแตกต่างจากฟิล์มกรองแสงที่จะสะท้อนความร้อนออกไป ดังนั้น หากติดกระจกแบบตัดแสงแล้วก็ควรที่จะติดฟิล์มกรองแสงด้วย เพราะความสามารถในการกันความร้อนของกระจกตัดแสงนั้นอาจทำได้ไม่ดีเท่ากับฟิล์มกรองแสง และการติดฟิล์มกรองแสงจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระจก ลดโอกาสที่กระจกจะแตกเองได้อีกด้วย

All Right reserved.2016 A1 Auto